ترکیه - استانبول - آکسارای

امکانات هتل

ترانسفر فرودگاهی تلویزیون رستوران-بار سرویس اینترنت گاو صندوق ماهواره-LCD مرکزیت شهر


امکانات اتاق

تلفن چای ساز حمام سشوار ماهواره - تلویزیون مینی بار یخچال
هتل های مرتبط

هتل های هم کیفیت

GOLDEN HILL

ترکیه - استانبول - فندق زاده

جزئیات بیشتر
GRAND HILARIUM

ترکیه - استانبول - ینی کاپی

جزئیات بیشتر
GOLDEN AGE 1

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GRAND HALIC

ترکیه - استانبول - تبه باشی

جزئیات بیشتر
AVANTGARDE COLLECTI ...

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
ETERNO

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
BLACK BIRD

ترکیه - استانبول - شهزاده باشی

جزئیات بیشتر
MARINEM

ترکیه - استانبول - شهزاده باشی

جزئیات بیشتر
ELITE WORLD PEERSTI ...

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
BUDO

ترکیه - استانبول - لاله لی

جزئیات بیشتر
CRYSTAL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GRAND EMIN

ترکیه - استانبول - ینی کاپی

جزئیات بیشتر
ZURICH

ترکیه - استانبول - شهزاده باشی

جزئیات بیشتر
TAKSIM GONEN

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GREEN PARK TAKSIM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GRAND UNAL

ترکیه - استانبول - ینی کاپی

جزئیات بیشتر
STYLE

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
kervansaray

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
LARES PARK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GRAND OZTANIK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
MATIAT

ترکیه - استانبول - ینی کاپی

جزئیات بیشتر
ALL SEASON

ترکیه - استانبول - فندق زاده

جزئیات بیشتر
NIPPON

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
central palace

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
icon

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
ERESIN TAKSIM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
SANAT

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
TAKSIM EXPRESS

ترکیه - استانبول - هاربیه

جزئیات بیشتر
DORA

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
GRAND STAR

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
MERCURE TAKSIM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
VALIKONAK

ترکیه - استانبول - نیشانتاشی

جزئیات بیشتر
ROYAL

ترکیه - استانبول - لاله لی

جزئیات بیشتر
FERONYA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
LAMARTINE

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
NOVA PLAZA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
ADELMAR

ترکیه - استانبول - عثمان بی

جزئیات بیشتر
BVS LUSH TAKSIM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
TAKSIM TOWN

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
هتل های مرتبط

هتل های هم منطقه

GRAND MILAN

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
TOPKAPI

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
BIRBEY

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
PRENS

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
PELICAN

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
KAYA MADRID 3*

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
همین الان

تور خودتو بساز