ترکیه - استانبول - آکسارای

امکانات هتل

ترانسفر فرودگاهی تلویزیون سرویس اینترنت ماهواره-LCD


امکانات اتاق

تلفن چای ساز حمام سشوار ماهواره - تلویزیون یخچال
هتل های مرتبط

هتل های هم کیفیت

KAYA

ترکیه - استانبول - فندق زاده

جزئیات بیشتر
SULTAN

ترکیه - استانبول - لاله لی

جزئیات بیشتر
PELICAN

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
KAYA MADRID 3*

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
SABENA 3*

ترکیه - استانبول - توپ کاپی

جزئیات بیشتر
MONOPOL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
ELAN

ترکیه - استانبول - تبه باشی

جزئیات بیشتر
DELTA

ترکیه - استانبول - لاله لی

جزئیات بیشتر
BUYUK PARIS

ترکیه - استانبول - لاله لی

جزئیات بیشتر
BLUE WAY CITY

ترکیه - استانبول - هاربیه

جزئیات بیشتر
هتل های مرتبط

هتل های هم منطقه

ALFA

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
PRENS

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
PELICAN

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
KAYA MADRID 3*

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
همین الان

تور خودتو بساز